620 416 538 aliberch@gmail.com

Habitacions de la casa:

Habitació de 34 places.

Habitació de 20 places.

Habitació de 12 places.

Habitació de 12 places.

Habitació de 16 plaçes.

Habitació de 8 places.

Infermeria.